<b>Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 50.
<b>Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 50 адв.

Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)

<b>Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 года)</b><br> Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 269. Арк. 32.
<b>Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 года) </b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 269. Арк. 32 адв.

Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 г.)

<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 4.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 4 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 5.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 5 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 6.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 6 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 7.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 7 адв.

Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)

<b>Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 50.
<b>Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 50 адв.

Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)

<b>Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 года)</b><br> Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 269. Арк. 32.
<b>Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 года) </b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 269. Арк. 32 адв.

Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 г.)

<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 4.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 4 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 5.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 5 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 6.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 6 адв.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 7.
<b>Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)</b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 7 адв.

Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела  за 1945 г. (19.12.1945)

<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 1.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 1 адв.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 2.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)</b><br>	 Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 2 адв.

Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)           

<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 1.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 2.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 2 адв.

Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.)

<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1 адв.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 2.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 2 адв.

Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)

<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 1.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 1 адв.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)	</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 2.
<b>Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)</b><br>	 Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 2 адв.

Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)           

<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 1.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 2.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 2 адв.

Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.)

<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1 адв.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 2.
<b>Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 2 адв.

Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці за 1941, 1945, 1946 гады (01.01.1946)

<b>Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 74. Арк. 275.
<b>Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 74. Арк. 300

Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946)

<b>Акт прыёму-перадачы дакументаў пры змене дырэктара архіва (01.06.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 10. Арк. 1.

Акт прыёму-перадачы дакументаў пры змене дырэктара архіва (01.06.1946)

<b>Загад начальніка Упраўлення МУС БССР па Гомельскай вобласці «Аб павышэнні вытворчай кваліфікацыі супрацоўнікаў абласнога Дзяржаўнага архіва і архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці» (06.02.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 5.

Загад начальніка Упраўлення МУС БССР па Гомельскай вобласці «Аб павышэнні вытворчай кваліфікацыі супрацоўнікаў абласнога Дзяржаўнага архіва і архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці» (06.02.1947)

<b>Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 74. Арк. 275.
<b>Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 74. Арк. 300

Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946)

<b>Акт прыёму-перадачы дакументаў пры змене дырэктара архіва (01.06.1946) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 10. Арк. 1.

Акт прыёму-перадачы дакументаў пры змене дырэктара архіва (01.06.1946)

<b>Загад начальніка Упраўлення МУС БССР па Гомельскай вобласці «Аб павышэнні вытворчай кваліфікацыі супрацоўнікаў абласнога Дзяржаўнага архіва і архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці» (06.02.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 5.

Загад начальніка Упраўлення МУС БССР па Гомельскай вобласці «Аб павышэнні вытворчай кваліфікацыі супрацоўнікаў абласнога Дзяржаўнага архіва і архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці» (06.02.1947)

<b>Загад начальніка архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці «Аб прыняцці мер па выратаванні архіўных дакументальных матэрыялаў Гомельскага абласнога дзяржаўнага архіва на выпадак паводкі ў 1947 г.» (28.03.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 13.

Загад начальніка архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці «Аб прыняцці мер па выратаванні архіўных дакументальных матэрыялаў Гомельскага абласнога дзяржаўнага архіва на выпадак паводкі ў 1947 г.» (28.03.1947)

<b>Інфармацыя аб працы чытальнай залы Гомельскага аблдзяржархіва за 1946 г. (09.04.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 68.

Інфармацыя аб працы чытальнай залы Гомельскага аблдзяржархіва за 1946 г. (09.04.1947)

<b>Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных  «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 9.
<b>Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)  </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 10.

Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных  «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)

<b>Загад начальніка архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці «Аб прыняцці мер па выратаванні архіўных дакументальных матэрыялаў Гомельскага абласнога дзяржаўнага архіва на выпадак паводкі ў 1947 г.» (28.03.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 13.

Загад начальніка архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці «Аб прыняцці мер па выратаванні архіўных дакументальных матэрыялаў Гомельскага абласнога дзяржаўнага архіва на выпадак паводкі ў 1947 г.» (28.03.1947)

<b>Інфармацыя аб працы чытальнай залы Гомельскага аблдзяржархіва за 1946 г. (09.04.1947) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 68.

Інфармацыя аб працы чытальнай залы Гомельскага аблдзяржархіва за 1946 г. (09.04.1947)

<b>Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных  «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 9.
<b>Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)  </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 10.

Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных  «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)

<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 1.
<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 1 адв.
<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 2.

Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951)

<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 65.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 66.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 67.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 68.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 69.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 70.

Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.)

<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 15.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 16.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 17.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 18.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 19.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Государственный архив общественных объединений Могилевской области. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 19.

Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)

<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 1.
<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 1 адв.
<b>Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 2.

Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951)

<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 65.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 66.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 67.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 68.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 69.
<b>Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.) </b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Д. 1. Арк. 70.

Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў, таксама архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.)

<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 15.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 16.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br>Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 17.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 18.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 19.
<b>Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)</b><br> Государственный архив общественных объединений Могилевской области. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 19.

Даведка аб Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956 г.)

<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 1.
<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 2
<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 3

Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)

<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 6.
<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 7.
<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 8.

Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957)

<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958) </b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 473.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 473 адв.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 474.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 474 адв.

Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)

<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 1.
<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 2
<b>Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 3

Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)

<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 6.
<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 7.
<b>Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957) </b><br>Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 8.

Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957)

<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958) </b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 473.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 473 адв.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 474.
<b>Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)</b><br>Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 474 адв.

Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)

<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 16.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 17.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 18.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 19.

Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)

<b>Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)</b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 417. Арк. 2—3.
<b>Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 417. Арк. 4—5.

Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)

<b>Інфармацыя начальніка Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці аб даведачнай працы архіва па высвятленні працоўнага стажу калгаснікаў (26.02.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 14. Спр. 479. Арк. 19.

Інфармацыя начальніка Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці аб даведачнай працы архіва па высвятленні працоўнага стажу калгаснікаў (26.02.1965)

<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 16.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963) </b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 17.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 18.
<b>Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)</b><br>Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 19.

Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)

<b>Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)</b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 417. Арк. 2—3.
<b>Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)</b><br> Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 417. Арк. 4—5.

Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)

<b>Інфармацыя начальніка Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці аб даведачнай працы архіва па высвятленні працоўнага стажу калгаснікаў (26.02.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 14. Спр. 479. Арк. 19.

Інфармацыя начальніка Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці аб даведачнай працы архіва па высвятленні працоўнага стажу калгаснікаў (26.02.1965)

<b>Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб прызначэнні дырэктараў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці і яго філіялаў» (04.05.1965)     </b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 1.

Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб прызначэнні дырэктараў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці і яго філіялаў» (04.05.1965)   

<b>Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама № 4 аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 2.
<b>Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама № 4 аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 2 адв.

Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965)

<b>Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1967 г. (23.02.1967)  </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 244. Арк. 26.

Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1967 г. (23.02.1967) 

<b>Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб прызначэнні дырэктараў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці і яго філіялаў» (04.05.1965)     </b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 1.

Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб прызначэнні дырэктараў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці і яго філіялаў» (04.05.1965)   

<b>Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама № 4 аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 2.
<b>Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама № 4 аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 2 адв.

Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама аб стварэнні ЭПК пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965)

<b>Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1967 г. (23.02.1967)  </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 244. Арк. 26.

Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1967 г. (23.02.1967) 

<b>Выпіска з пастановы калегіі Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў СССР і прэзідыума ЦК прафсаюза работнікаў дзяржустаноў аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (19.10.1967) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 249. Арк. 9.

Выпіска з пастановы калегіі Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў СССР і прэзідыума ЦК прафсаюза работнікаў дзяржустаноў аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (19.10.1967)

<b>Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні ганаровага звання заслужанага работніка культуры БССР А.Н. Плешавені, аб узнагароджанні ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР У.І. Варачава і граматай Вярхоўнага Савета БССР  Я.Р. Прусак (03.08.1972)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 2. Спр. 412. Арк. 12.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні ганаровага звання заслужанага работніка культуры БССР А.Н. Плешавені, аб узнагароджанні ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР У.І. Варачава і граматай Вярхоўнага Савета БССР Я.Р. Прусак (03.08.1972)

<b>Віншавальны ліст Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР калектывам архіўных устаноў БССР у сувязі з 60-годдзем архіўнага будаўніцтва (30.05.1978) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 3. Спр. 175. Арк. 9.

Віншавальны ліст Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР калектывам архіўных устаноў БССР у сувязі з 60-годдзем архіўнага будаўніцтва (30.05.1978)

<b>Выпіска з пастановы калегіі Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў СССР і прэзідыума ЦК прафсаюза работнікаў дзяржустаноў аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (19.10.1967) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 249. Арк. 9.

Выпіска з пастановы калегіі Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў СССР і прэзідыума ЦК прафсаюза работнікаў дзяржустаноў аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (19.10.1967)

<b>Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні ганаровага звання заслужанага работніка культуры БССР А.Н. Плешавені, аб узнагароджанні ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР У.І. Варачава і граматай Вярхоўнага Савета БССР  Я.Р. Прусак (03.08.1972)</b><br> Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 2. Спр. 412. Арк. 12.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні ганаровага звання заслужанага работніка культуры БССР А.Н. Плешавені, аб узнагароджанні ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР У.І. Варачава і граматай Вярхоўнага Савета БССР Я.Р. Прусак (03.08.1972)

<b>Віншавальны ліст Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР калектывам архіўных устаноў БССР у сувязі з 60-годдзем архіўнага будаўніцтва (30.05.1978) </b><br>Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 3. Спр. 175. Арк. 9.

Віншавальны ліст Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР калектывам архіўных устаноў БССР у сувязі з 60-годдзем архіўнага будаўніцтва (30.05.1978)

<b>Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 573а. Арк. 10.
<b>Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 573а. Арк. 11.

Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)

<b>Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы з балансу дзяржархіва будынка Свята-Мікалаеўскай царквы Брэсцкаму гарвыканкаму для наступнай перадачы рэлiгiйнаму аб’яднанню (15.01.1990) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 723. Арк. 4А.

Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы з балансу дзяржархіва будынка Свята-Мікалаеўскай царквы Брэсцкаму гарвыканкаму для наступнай перадачы рэлiгiйнаму аб’яднанню (15.01.1990)

<b>Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 573а. Арк. 10.
<b>Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)</b><br> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 573а. Арк. 11.

Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)

<b>Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы з балансу дзяржархіва будынка Свята-Мікалаеўскай царквы Брэсцкаму гарвыканкаму для наступнай перадачы рэлiгiйнаму аб’яднанню (15.01.1990) </b><br>Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 723. Арк. 4А.

Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы з балансу дзяржархіва будынка Свята-Мікалаеўскай царквы Брэсцкаму гарвыканкаму для наступнай перадачы рэлiгiйнаму аб’яднанню (15.01.1990)