<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 31
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 31 адв.
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 53.
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 53 адв.

Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.)

<b>Выпіска з пратакола № 19 пасяджэння Прэзідыума ЦВК БССР аб архіве (04.08.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 28.

Выпіска з пратакола пасяджэння Прэзідыума ЦВК БССР аб архіве (04.08.1922)

<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 7.
<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 7 адв.

Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922)

<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 31
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 31 адв.
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 53.
<b>Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 53 адв.

Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.)

<b>Выпіска з пратакола № 19 пасяджэння Прэзідыума ЦВК БССР аб архіве (04.08.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 28.

Выпіска з пратакола пасяджэння Прэзідыума ЦВК БССР аб архіве (04.08.1922)

<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 7.
<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 7 адв.

Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922)

<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 50.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 50 адв.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 51.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 51 адв.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 52.

Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)

<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 522.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 522 адв.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 523.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 523 адв.

Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)

<b>Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53. Арк. Вокл.
<b>Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 1 адв. — 2.

Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923)

<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 50.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 50 адв.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 51.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 51 адв.
<b>Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 52.

Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)

<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 522.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 522 адв.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 523.
<b>Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 523 адв.

Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)

<b>Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53. Арк. Вокл.
<b>Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 1 адв. — 2.

Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923)

<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 167.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 167 адв.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 168.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 168 адв.

Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.)

<b>Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 20.
<b>Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 20 адв.

Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923)

<b>Артыкул загадчыка Гомельскага губернскага архіўнага бюро Л. Бабічава ў газеце «Палеская праўда» (08.12.1923) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 73.

Артыкул загадчыка Гомельскага губернскага архіўнага бюро Л. Бабічава ў газеце «Палеская праўда» (08.12.1923)

<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 167.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 167 адв.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 168.
<b>Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 168 адв.

Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.)

<b>Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 20.
<b>Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 20 адв.

Цыркуляр Гомельскага гебернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923)

<b>Артыкул загадчыка Гомельскага губернскага архіўнага бюро Л. Бабічава ў газеце «Палеская праўда» (08.12.1923) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 73.

Артыкул загадчыка Гомельскага губернскага архіўнага бюро Л. Бабічава ў газеце «Палеская праўда» (08.12.1923)

<b>Аб пераводзе губернского архива из Могилева в Гомель (25.12.1923)</b><br>> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6622. Воп. 1 Спр. 216. Арк. 408.

Аб пераводзе губернскага архіва з Магілёва ў Гомель (25.12.1923)

<b>Ліст Калужскага губернскага архіўнага бюро ў Архіўнае ўпраўленне БССР аб неабходнасці вяртання дакументаў, якія былі эвакуіраваны з Беларусі (08.04.1924)</b><br>   Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 84. Арк. 3.

Ліст Калужскага губернскага архіўнага бюро ў Архіўнае ўпраўленне БССР аб неабходнасці вяртання дакументаў, якія былі эвакуіраваны з Беларусі (08.04.1924)

<b>Артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» аб І Усебеларускай нарадзе архівістаў (11.05.1924) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 63. Арк. 73.

Артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» аб І Усебеларускай нарадзе архівістаў (11.05.1924)

<b>Аб пераводзе губернского архива из Могилева в Гомель (25.12.1923)</b><br>> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6622. Воп. 1 Спр. 216. Арк. 408.

Аб пераводзе губернскага архіва з Магілёва ў Гомель (25.12.1923)

<b>Ліст Калужскага губернскага архіўнага бюро ў Архіўнае ўпраўленне БССР аб неабходнасці вяртання дакументаў, якія былі эвакуіраваны з Беларусі (08.04.1924)</b><br>   Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 84. Арк. 3.

Ліст Калужскага губернскага архіўнага бюро ў Архіўнае ўпраўленне БССР аб неабходнасці вяртання дакументаў, якія былі эвакуіраваны з Беларусі (08.04.1924)

<b>Артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» аб І Усебеларускай нарадзе архівістаў (11.05.1924) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 63. Арк. 73.

Артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» аб І Усебеларускай нарадзе архівістаў (11.05.1924)

<b>Цыркуляр Цэнтрархіва БССР аб пераіменаванні архіўных устаноў рэспублікі ў сувязі з раяніраваннем  (12.09.1924)</b><br>  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 40. Арк. 63.

Цыркуляр Цэнтрархіва БССР аб пераіменаванні архіўных устаноў рэспублікі ў сувязі з раяніраваннем  (12.09.1924)

<b>Цыркуляр Гомельскага губвыканкама павятовым выканкама губерні аб перадачы ў губархбюро дакументаў дарэвалюцыйнага перыяду (29.10.1924)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 90.

Цыркуляр Гомельскага губвыканкама павятовым выканкама губерні аб перадачы ў губархбюро дакументаў дарэвалюцыйнага перыяду (29.10.1924)

<b>Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Барысаўскі акружны аддзел Цэнтрархіва пра збор звестак аб архіўных фондах, якія былі вывезены (14.04.1925) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 35.

Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Барысаўскі акружны аддзел Цэнтрархіва пра збор звестак аб архіўных фондах, якія былі вывезены (14.04.1925)

<b>Цыркуляр Цэнтрархіва БССР аб пераіменаванні архіўных устаноў рэспублікі ў сувязі з раяніраваннем  (12.09.1924)</b><br>  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 40. Арк. 63.

Цыркуляр Цэнтрархіва БССР аб пераіменаванні архіўных устаноў рэспублікі ў сувязі з раяніраваннем  (12.09.1924)

<b>Цыркуляр Гомельскага губвыканкама павятовым выканкама губерні аб перадачы ў губархбюро дакументаў дарэвалюцыйнага перыяду (29.10.1924)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 90.

Цыркуляр Гомельскага губвыканкама павятовым выканкама губерні аб перадачы ў губархбюро дакументаў дарэвалюцыйнага перыяду (29.10.1924)

<b>Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Барысаўскі акружны аддзел Цэнтрархіва пра збор звестак аб архіўных фондах, якія былі вывезены (14.04.1925) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 35.

Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Барысаўскі акружны аддзел Цэнтрархіва пра збор звестак аб архіўных фондах, якія былі вывезены (14.04.1925)

<b>Цыркуляр Цэнтрархіва ССРБ аб пераводзе работы па аддзелах на беларускую мову да 1 студзеня 1926 г. (27.08.1925)</b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 72.

Цыркуляр Цэнтрархіва ССРБ аб пераводзе работы па аддзелах на беларускую мову да 1 студзеня 1926 г. (27.08.1925)

<b>Справаздача аб рабоце навуковага супрацоўніка Гомельскага губархбюро Яневіча з 19 кастрычніка 1925 г. па 1 студзеня 1926 г. (15.02.1926) </b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 4.

Справаздача аб рабоце навуковага супрацоўніка Гомельскага губархбюро Яневіча з 19 кастрычніка 1925 г. па 1 студзеня 1926 г. (15.02.1926)

<b>Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 57.
<b>Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 57 адв.

Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926)

<b>Цыркуляр Цэнтрархіва ССРБ аб пераводзе работы па аддзелах на беларускую мову да 1 студзеня 1926 г. (27.08.1925)</b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 72.

Цыркуляр Цэнтрархіва ССРБ аб пераводзе работы па аддзелах на беларускую мову да 1 студзеня 1926 г. (27.08.1925)

<b>Справаздача аб рабоце навуковага супрацоўніка Гомельскага губархбюро Яневіча з 19 кастрычніка 1925 г. па 1 студзеня 1926 г. (15.02.1926) </b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 4.

Справаздача аб рабоце навуковага супрацоўніка Гомельскага губархбюро Яневіча з 19 кастрычніка 1925 г. па 1 студзеня 1926 г. (15.02.1926)

<b>Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 57.
<b>Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 57 адв.

Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926)

<b>Газетны артыкул «Стагоддзі ў дакументах. Сховішчы Цэнтрархіва БССР». Назва газеты невядома (1926—1927 гг.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 18.

Газетны артыкул «Стагоддзі ў дакументах. Сховішчы Цэнтрархіва БССР». Назва газеты невядома (1926-1927 гг.)

<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіўным упраўленні БССР і яго органах. Выразка з невядомай газеты. (1926—1927 гг.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 10.

Палажэнне аб Цэнтральным архіўным упраўленні БССР і яго органах. Выразка з невядомай газеты. (1926-1927 гг.)

<b>Аб распрацоўцы мясцовых архіўных фондаў у сувязі з падрыхтоўкай да 10-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі (люты 1927 г.) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6577. Воп. 1. Спр. 352. Арк. 25.

Аб распрацоўцы мясцовых архіўных фондаў у сувязі з падрыхтоўкай да 10-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі (люты 1927 г.)

<b>Газетны артыкул «Стагоддзі ў дакументах. Сховішчы Цэнтрархіва БССР». Назва газеты невядома (1926—1927 гг.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 18.

Газетны артыкул «Стагоддзі ў дакументах. Сховішчы Цэнтрархіва БССР». Назва газеты невядома (1926-1927 гг.)

<b>Палажэнне аб Цэнтральным архіўным упраўленні БССР і яго органах. Выразка з невядомай газеты. (1926—1927 гг.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 10.

Палажэнне аб Цэнтральным архіўным упраўленні БССР і яго органах. Выразка з невядомай газеты. (1926-1927 гг.)

<b>Аб распрацоўцы мясцовых архіўных фондаў у сувязі з падрыхтоўкай да 10-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі (люты 1927 г.) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6577. Воп. 1. Спр. 352. Арк. 25.

Аб распрацоўцы мясцовых архіўных фондаў у сувязі з падрыхтоўкай да 10-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі (люты 1927 г.)

<b>Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Мінскі акрвыканкам пра падзел архіўных дакументаў па розных архівах (14.02.1927) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 3.

Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Мінскі акрвыканкам пра падзел архіўных дакументаў па розных архівах (14.02.1927)

<b>Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 265. Арк. 1
<b>Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 265. Арк. 1 адв.

Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.)

<b>Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1.
<b>Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1 адв. —2.

Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.)

<b>Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Мінскі акрвыканкам пра падзел архіўных дакументаў па розных архівах (14.02.1927) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 3.

Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Мінскі акрвыканкам пра падзел архіўных дакументаў па розных архівах (14.02.1927)

<b>Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 265. Арк. 1
<b>Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 265. Арк. 1 адв.

Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.)

<b>Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1.
<b>Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1 адв. —2.

Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.)

<b>Анкета даследчыка І.І. Еўціхіева на працу з дакументамі ЦАКР БССР (05.10.1928)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 5.

Анкета даследчыка І.І. Еўціхіева на працу з дакументамі ЦАКР БССР (05.10.1928)

<b>Пасведчанне на права абследавання архіваў, саўгасаў, манастыроў, цэркваў і інш., якое было выдадзена П.Я. Тараймовічу (08.01.1929) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 15.

Пасведчанне на права абследавання архіваў, саўгасаў, манастыроў, цэркваў і інш., якое было выдадзена П.Я. Тараймовічу (08.01.1929)

<b>Камандзіровачнае пасведчанне, якое было выдадзена А.Р. Ёдку для азнаямлення з пастаноўкай архіўнай справы ў Бабруйску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, Оршы, Маскве (18.03.1929) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 4.

Камандзіровачнае пасведчанне, якое было выдадзена А.Р. Ёдку для азнаямлення з пастаноўкай архіўнай справы ў Бабруйску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, Оршы, Маскве (18.03.1929)

<b>Анкета даследчыка І.І. Еўціхіева на працу з дакументамі ЦАКР БССР (05.10.1928)  </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 5.

Анкета даследчыка І.І. Еўціхіева на працу з дакументамі ЦАКР БССР (05.10.1928)

<b>Пасведчанне на права абследавання архіваў, саўгасаў, манастыроў, цэркваў і інш., якое было выдадзена П.Я. Тараймовічу (08.01.1929) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 15.

Пасведчанне на права абследавання архіваў, саўгасаў, манастыроў, цэркваў і інш., якое было выдадзена П.Я. Тараймовічу (08.01.1929)

<b>Камандзіровачнае пасведчанне, якое было выдадзена А.Р. Ёдку для азнаямлення з пастаноўкай архіўнай справы ў Бабруйску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, Оршы, Маскве (18.03.1929) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 4.

Камандзіровачнае пасведчанне, якое было выдадзена А.Р. Ёдку для азнаямлення з пастаноўкай архіўнай справы ў Бабруйску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, Оршы, Маскве (18.03.1929)

<b>З журнала рэгістрацыі даследчыкаў Віцебска аддзялення ЦАУ БССР — аб рабоце супрацоўніка Беларускай акадэміі навук Д.І. Даўгялы з дакументамі архіва (10.10.1930) </b><br>  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 103. Арк. 4 адв. — 5.

З журнала рэгістрацыі даследчыкаў Віцебска аддзялення ЦАУ БССР — аб рабоце супрацоўніка Беларускай акадэміі навук Д.І. Даўгялы з дакументамі архіва (10.10.1930)

<b>Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.)</b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6624. Воп.1. Спр. 449. Арк. 19.
<b>Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6624. Воп.1. Спр. 449. Арк. 19 адв.

Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.)

<b>Цыркуляр дырэктара Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР аб увядзенні ў архівах ваенізаванай аховы (02.04.1936) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 726. Арк. 11.

Цыркуляр дырэктара Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР аб увядзенні ў архівах ваенізаванай аховы (02.04.1936)

<b>З журнала рэгістрацыі даследчыкаў Віцебска аддзялення ЦАУ БССР — аб рабоце супрацоўніка Беларускай акадэміі навук Д.І. Даўгялы з дакументамі архіва (10.10.1930) </b><br>  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 103. Арк. 4 адв. — 5.

З журнала рэгістрацыі даследчыкаў Віцебска аддзялення ЦАУ БССР — аб рабоце супрацоўніка Беларускай акадэміі навук Д.І. Даўгялы з дакументамі архіва (10.10.1930)

<b>Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.)</b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6624. Воп.1. Спр. 449. Арк. 19.
<b>Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6624. Воп.1. Спр. 449. Арк. 19 адв.

Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.)

<b>Цыркуляр дырэктара Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР аб увядзенні ў архівах ваенізаванай аховы (02.04.1936) </b><br> Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 726. Арк. 11.

Цыркуляр дырэктара Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР аб увядзенні ў архівах ваенізаванай аховы (02.04.1936)

<b>Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936)</b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 166.
<b>Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 166 адв.

Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936)

<b>Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 25.
<b>Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 25 адв.

Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936)

<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 60.
<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 61.
<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939) </b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 62.

Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939)

<b>Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936)</b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 166.
<b>Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936) </b><br>  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 166 адв.

Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936)

<b>Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936)</b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 25.
<b>Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936) </b><br>  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 25 адв.

Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936)

<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939)</b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 60.
<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939) </b><br>  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 61.
<b>Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939) </b><br> Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 62.

Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939)

<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 16.
<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 17.
<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 18.

Пастанаўленне Брэсцкага аблвыканкама «Аб рэарганізацыі і цэнтралізацыі архіўнай справы ў Брэсцкай вобласці» (28.01.1940)

<b>Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 4а. Спр. 94. Арк. 21.
<b>Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940) </b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 4а. Спр. 94. Арк. 22.

Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940)

<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 68.

Пастанаўленне СНК БССР «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940)

<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 16.
<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 17.
<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 18.

Пастанаўленне Брэсцкага аблвыканкама «Аб рэарганізацыі і цэнтралізацыі архіўнай справы ў Брэсцкай вобласці» (28.01.1940)

<b>Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 4а. Спр. 94. Арк. 21.
<b>Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940) </b><br> Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 4а. Спр. 94. Арк. 22.

Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940)

<b>Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР № 1422 «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940) </b><br>  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 68.

Пастанаўленне СНК БССР «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940)