Архіўныя дакументы

 1. Праект дэкрэта аб ахове архіўных матэрыялаў на тэрыторыі ССРБ (1921 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 31, 31 адв., 53, 53 адв.
 2. Выпіска з пратакола пасяджэння Прэзідыума ЦВК БССР аб архіве (04.08.1922)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 28.
 3. Палажэнне аб Цэнтральным архіве ССРБ (28.09.1922)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 7, 7 адв.
 4. Інструкцыя ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 231. Арк. 50–52.
 5. Пастанаўленне ЦВК ССРБ «Аб парадку перадачы ў Цэнтральны Дзяржаўны архіўны фонд Беларусі і яго павятовыя аддзелы архіўных спраў і папер і аб парадку іх знішчэння» (13.12.1922)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 101. Воп. 1. Спр. 1424. Арк. 522–523 адв.
 6. Кніга ўліку маёмасці Цэнтрархіва БССР (08.03.1923)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53. Арк. Вокл., 1 адв. –2.
 7. Спіс штампаў, перададзеных Цэнтральным аріхіўным упраўленнем БССР на захоўванне ў Цэнтральны архіў Кастрычніцкай рэвалюцыі і акт аб знішчэнні пячатак з выявай дзяржаўнага герба БССР (1923 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 53а. Арк. 167–168 адв.
 8. Цыркуляр Гомельскага губернскага аддзела народнай адукацыі ўстановам, арганізацыям, прадпрыемствам Гомельскай губерні аб перадачы дакументаў на захоўванне ў губернскае архіўнае сховішча (27.06.1923)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 20, 20 адв.
 9. Артыкул загадчыка Гомельскага губернскага архіўнага бюро Л. Бабічава ў газеце «Палеская правда» (08.12.1923)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 73.
 10. Аб пераводзе губернскага архіва з Магілёва ў Гомель (25.12.1923)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6622. Воп. 1 Спр. 216. Арк. 408.
 11. Ліст Калужскага губернскага архіўнага бюро ў Архіўнае ўпраўленне БССР аб неабходнасці вяртання дакументаў, якія былі эвакуіраваны з Беларусі (08.04.1924)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 84. Арк. 3.
 12. Артыкул у газеце «Савецкая Беларусь» аб першай Усебеларускай нарадзе архівістаў (11.05.1924)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 63. Арк. 73.
 13. Цыркуляр Цэнтрархіва БССР аб пераіменаванні архіўных устаноў рэспублікі ў сувязі з раяніраваннем БССР (12.09.1924)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 40. Арк. 63.
 14. Цыркуляр Гомельскага губвыканкама павятовым выканкамам губерні аб перадачы ў Губархбюро дакументаў дарэвалюцыйнага перыяду (29.10.1924)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 90.
 15. Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Барысаўскі акружны аддзел Цэнтрархіва пра збор звестак аб вывезеных архіўных фондах (14.04.1925)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 35.
 16. Цыркуляр Цэнтрархіва ССРБ аб пераводзе работы па аддзелах на беларускую мову да 1 студзеня 1926 г. (27.08.1925)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 344. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 72.
 17. Справаздача аб рабоце навуковага супрацоўніка Гомельскага губархбюро Яневіча з 19 кастрычніка 1925 г. па 1 студзеня 1926 г. (15.02.1926)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 4.
 18. Службовы ліст загадчыка Гомельскага губархбюро ў парытэтную камісію па размежаванні ўстаноў Гомельскай губерні аб перадачы архіўных дакументаў устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі, што адышла да Бранскай губерні; аб канцэнтрацыі і размеркаванні архіўных дакументаў устаноў, якія ліквідуюцца (29.12.1926)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 350. Воп. 1. Спр. 50. Арк. 57, 57 адв.
 19. Газетны артыкул «Стагоддзі ў дакументах. Сховішчы Цэнтрархіва БССР» (1926–1927 гг.). Назва газеты невядома.
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 18.
 20. Палажэнне аб Цэнтральным Архіўным Упраўленні БССР і яго органах (1926–1927 гг.). Выразка з невядомай газеты.
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 18. Арк. 10.
 21. Аб распрацоўцы мясцовых архіўных фондаў у сувязі з падрыхтоўкай да 10-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі (люты 1927 г.)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6577. Воп. 1. Спр. 352. Арк. 25.
 22. Ліст намесніка загадчыка Цэнтрархіва БССР М. Мялешкі ў Мінскі акрвыканкам пра падзел архіўных дакументаў па розных архівах (14.02.1927)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 3.
 23. Адбіткі штампаў Мінскага гістарычнага архіва (не раней за май 1927 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 265. Арк. 1, 1 адв.
 24. Кніга паступленняў дакументаў у ЦАКР БССР (1927 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 3. Арк. 1–2.
 25. Анкета даследчыка І.І. Еўціхіева на працу з дакументамі ЦАКР БССР (05.10.1928)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 5.
 26. Пасведчанне на права абследавання архіваў, саўгасаў, манастыроў, цэркваў і інш., якое было выдадзена П.Я. Тараймовічу (08.01.1929)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 15.
 27. Камандзіровачнае пасведчанне, якое было выдадзена А. Р. Ёдку для азнаямлення з пастаноўкай архіўнай справы ў Бабруйску, Гомелі, Мазыры, Магілёве, Оршы, Маскве (18.03.1929)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 2. Спр. 26. Арк. 4.
 28. З журнала рэгістрацыі даследчыкаў Віцебска аддзялення ЦАУ БССР – аб рабоце супрацоўніка Беларускай акадэміі навук Д.І. Даўгялы з дакументамі архіва (10.10.1930)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 103. Арк. 4 адв. – 5.
 29. Характарыстыкі супрацоўнікаў Магілёўскага аддзялення Цэнтрархіва БССР (1933 г.)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 6624, Воп. 1. Спр. 449. Арк. 19, 19 адв.
 30. Цыркуляр дырэктара Цэнтральнага архіўнага ўпраўлення БССР аб увядзенні ў архівах ваенізаванай аховы (02.04.1936)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 1. Спр. 726. Арк. 11.
 31. Інструкцыя па ахове архівасховішчаў Мінскага аддзялення ЦДА БССР (03.04.1936)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 53. Арк. 166, 166 адв.
 32. Заява грамадзяніна І.І. Алейнікава аб выдачы архіўнай даведкі (23.05.1936)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 1. Спр. 51. Арк. 25, 25 адв.
 33. Дакладная запіска дырэктара Гомельскага абласного архіва Гарбковай аб праблемах у арганізацыі работы архіва (03.12.1939)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 60–62.
 34. Пастанаўленне Брэсцкага аблвыканкама «Аб рэарганіазацыі і цэнтралізацыі архіўнай справы ў Брэсцкай вобласці» (28.01.1940)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Оп. 1. Д. 1. Арк. 16–18.
 35. Пастанаўленне СНК БССР аб арганізацыі архіўнай справы ў Баранавіцкай, Пінскай, Віцебскай, Брэсцкай і Беластоцкай абласцях (11.02.1940)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 4а. Спр. 94. Арк. 21–22.
 36. Пастанаўленне Савета Народных Камісараў БССР «Аб водпуску сродкаў на распрацоўку архіўных матэрыялаў у заходніх абласцях БССР» (22.10.1940)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 68.
 37. Спіс работнікаў Мінскага дзяржаўнага архіва на атрыманне прадуктовых картак (ліпень 1942 г.)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 1039. Воп. 1. Спр. 250. Арк. 10.
 38. Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (10.01.1944)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 5. Арк. 1, 1 адв.
 39. Штатны расклад Дзяржаўнага архіва Беластоцкай вобласці (10.01.1944)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 4, 4 адв.
 40. Дырэктыўныя ўказанні ГАУ НКУС СССР аб зборы, захоўванні і выкарыстанні дакументаў перыяду нямецка-фашысцкай акупацыі (студзень – верасень 1944 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 8. Спр. 22. Арк. 2, 2 адв., 4, 4 адв., 109–111.
 41. План работы архіўнага аддзела НКУС БССР па складанні фондавых картак на дакументальныя матэрыялы БССР, узятыя на ўлік за перыяд 1938–1941 гг. (студзень – верасень 1944 г.)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 8. Спр. 6. Арк. 7.
 42. Аб дакументах нямецкага камандавання, якія знаходзяцца ў архіве пры аблупраўленні НКВД (04.04.1944)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 6. Спр. 37. Арк. 192.
 43. Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС Гомельскай вобласці «Аб рабоце, выкананай супрацоўнікамі архіўнага аддзела НКУС БССР і УНКУС Гомельскай вобласці падчас камандзіровак з 20 па 30 красавіка 1944 г. у вызваленых ад ворага раёнах Гомельскай вобласці» (06.05.1944)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 28. Арк. 1–2.
 44. Пастанаўленне СНК БССР аб забеспячэнні захаванасці дакументаў дзяржаўных і ведамасных архіваў пасля вызвалення раёнаў БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (01.07.1944)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 2. Воп. 2. Спр. 3. Арк. 3, 3 адв.
 45. Аб прадастаўленні памяшкання партархіву ЦК КП(б)Б (20.07.1944)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 22. Арк. 47–49.
 46. Рэгістрацыйная картка па штатах Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці (11.09.1944)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 1, 1 адв.
 47. Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных «Аб забеспячэнні захаванасці дакументальных матэрыялаў дзяржаўных і ведамасных архіваў па раёнах Беластоцкай вобласці, вызваленых ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» (12.09.1944)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1–2.
 48. Ліст начальніка архіўнага аддзела НКУС БССР Азарава начальніку архіўнага аддзела УНКУС па Мінскай вобласці Карпавай аб зборы і распрацоўцы дакументальных і друкаваных матэрыялаў перыяду нямецка-фашысцкай акупацыі (14.09.1944)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 6–7.
 49. Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных «Аб прадастаўленні памяшкання для размяшчэння абласнога архіва» (28.09.1944)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 484. Воп. 1. Спр. 119. Арк. 86.
 50. Спіс фондаў перыяду нямецка-фашысцкай акупацыі, якія захоўваюцца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве Карстычніцкай рэвалюцыі БССР (24.11.1944)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 8. Спр. 21. Арк. 3, 3 адв.
 51. Пастанаўленне Савета народных камісараў Беларускай ССР «Аб рэарганізацыі аддзела Дзяржаўных архіваў НКУС БССР і ўпраўлення дзяржаваўнымі архівамі НКУС БССР» (05.12.1944)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 1. Спр. 37. Арк. 3.
 52. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб аднаўленні дзейнасці дзяржаўных раённых архіваў» (09.10.1944)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 4. Арк. 5.
 53. Спіс фондаў, вывезеных нямецка-фашысцкімі захопнікамі з Мінскага абласнога архіва (студзень 1945 года)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 6. Арк. 41.
 54. Ліст намесніка НКУС БССР І.Я. Карпава начальніку УНКВД па Мінскай вобласці П.А. Строкіну аб далейшым разгортванні архіўных органаў i ўмацаванні архіўнай справы ў вобласці (02.01.1945)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 3.
 55. Акт па ацэнцы ўрону, нанесенага дзяржархіву ў перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі (20.01.1945)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 19. Арк. 1–2.
 56. Даклад начальніка архіўнага аддзела НКУС БССР А.І. Азарава аб працы архіўных органаў НКУС Беларускай ССР за 1944 г. (28.02.1945)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 8. Спр. 11. Арк. 1, 4 адв, 5–6, 21.
 57. Указанне начальніка Галоўнага архіўнага ўпраўлення НКУС СССР начальніку архіўнага аддзела ўпраўлення НКУС па Брэсцкай вобласці аб правядзенні навукова-тэхнічнай апрацоўкі дакументаў у дзяржаўных архівах (06.03.1945)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 733. Воп. 1. Спр. 13. Арк. 6–7 адв.
 58. Правілы для наведвальнікаў чытальных залаў дзяржаўных архіваў СССР (19.09.1945)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 1080. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 50, 50 адв.
 59. Дакладная запіска аб рабоце архіўнага аддзела і Дзяржаўнага архіва УНКУС па Мінскай вобласці за 3 квартал 1945 г. (кастрычнік 1945 г.)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 269. Арк. 32, 32 адв.
 60. Дакладная запіска начальніка архіўнага аддзела УНКУС па Гомельскай вобласці ў НКУС БССР аб рабоце архіўнага аддзела УНКУС Гомельскай вобласці за 1945 г. (19.12.1945)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 817. Воп. 1. Спр. 34. Арк. 4–7 адв.
 61. Пашпарт дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці са звесткамі аб дзяржархіве на 1 студзеня 1941 г., 1 студзеня 1945 г., 1 студзеня 1946 г. (01.01.1946)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 1–2 адв.
 62. Пашпарт Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці на 1 студзеня 1941 г., 1945 г. і 1946 г. (не раней за 1 студзеня 1946 г.)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 228. Арк. 1–2 адв.
 63. Пашпарт Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці на 1941, 1945, 1946 гг. (01.01.1946)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 1–2 адв.
 64. Пратакол пасяджэння бюро магілёўскага абкама КП(б)Б па пытанні аб памяшканні дзяржаўных архіваў (19.02.1946)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 1. Спр. 74. Арк. 275, 300.
 65. Акт прыёму-перадачы дакументаў пры змене дырэктара архіва (01.06.1946)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 10. Арк. 1.
 66. Спіс фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, страчаных у перыяд нямецка-фашысцкай акупацыі (01.07.1946)
  Дзяржаўны архіў Мiнскай вобласці. Ф. 342. Воп. 1. Спр. 280. Арк. 3.
 67. Загад начальніка Упраўлення МУС БССР па Гомельскай вобласці «Аб павышэнні вытворчай кваліфікацыі супрацоўнікаў абласнога Дзяржаўнага архіва і архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці» (06.02.1947)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 5.
 68. Загад начальніка архіўнага аддзела УМУС па Гомельскай вобласці «Аб прыняцці мер па выратаванні архіўных дакументальных матэрыялаў Гомельскага абласнога дзяржаўнага архіва на выпадак паводкі ў 1947 г.» (28.03.1947)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 13.
 69. Інфармацыя аб працы чытальнай залы Гомельскага аблдзяржархіва за 1946 г. (09.04.1947)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 68.
 70. Рашэнне выканаўчага камітэта Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаванні дакументальных матэрыялаў дзяржаўнага архіўнага фонду вобласці» (15.08.1949)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 385. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 9–10.
 71. Анкета пісьменніка Янкi Брыля для работы ў чытальнай зале архіва (25.09.1951)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 1. Спр. 72. Арк. 1–2.
 72. Даведка аб стане і працы архіўнага аддзела УМУС, Магілёўскага абласнога, Бабруйскага гарадскога, раённых дзяржаўных архіваў і архіваў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці (1956 г.)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці. Ф. 9. Воп. 73. Спр. 1. Арк. 65–70.
 73. Даведка аб Цэнтральным Дзяржаўным Гістарычным архіве БССР у Магілёве (сакавік 1956)
  Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці, Ф. 9, Воп. 73. Спр. 1. Арк. 15–20.
 74. Пратакол пасяджэння навуковага савета архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці аб абмеркаванні схемы даведніка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (06.12.1956)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп.1. Спр. 343. Арк. 1–3.
 75. Даведка-арыенціроўка аб сакрэтных дакументах і картатэках, наяўных у дзяржархівах БССР (23.11.1957)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 6. Спр. 137. Арк. 6–8.
 76. Рашэнне Мінгарвыканкама аб прадастаўленні УУС Мінаблвыканкама зямельнага ўчастка для будаўніцтва будынка Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (03.07.1958)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 6. Воп. 4. Спр. 683. Арк. 473–474 адв.
 77. Рашэнне выканкамаў Гродзенскіх абласных (прамысловага і сельскага) Саветаў дэпутатаў працоўных «Аб мерах па паляпшэнні архiўнай справы ў вобласці» (06.12.1963)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 1171. Воп. 3. Спр. 296. Арк. 16–18.
 78. Палажэнне аб дзяржаўных архівах абласцей БССР і іх філіялах, зацверджанае начальнікам архіўнага ўпраўлення пры Савеце міністраў БССР А.І. Азаравым (12.01.1965)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 1. Спр. 417. Арк. 2–5.
 79. Ліст начальніка Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці аб даведачнай працы архіва па высвятленні працоўнага стажу калгаснікаў (26.02.1965)
  Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 424. Воп. 14. Спр. 479. Арк. 19.
 80. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама «Аб прызначэнні дырэктараў Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці і яго філіялаў» (04.05.1965)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 216а. Арк. 1.
 81. Загад загадчыка архіўнага аддзела Брэсцкага аблвыканкама аб стварэнні эскпертна-праектнай камісіі пры архіўным аддзеле Брэсцкага аблвыканкама (15.05.1965)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Д. 216а. Арк. 2, 2 адв.
 82. Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1967 г. (23.02.1967)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп. 1. Спр. 244. Арк. 26.
 83. Выпіска з пастановы калегіі Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў СССР і прэзідыума ЦК прафсаюза работнікаў дзяржустаноў аб узнагароджанні Ганаровай граматай Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (19.10.1967)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 249. Арк. 9.
 84. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні ганаровага звання заслужанага работніка культуры БССР А.М. Плешавені, аб узнагароджанні ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР В.В. Варачава і граматай Вярхоўнага Савета БССР Я.Р. Прусак (03.08.1972)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 2. Спр. 412. Арк. 12.
 85. Віншавальны ліст Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР калектывам архіўных устаноў БССР у сувязі з 60-годдзем архіўнага будаўніцтва (30.05.1978)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 3. Спр. 175. Арк. 9.
 86. Штатны расклад дзяржархіва Брэсцкай вобласці на 1984 г. (25.01.1984)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 573а. Арк. 10–11.
 87. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы з балансу дзяржархіва будынка Свята-Мікалаеўскай праваслаўнай царквы Брэсцкаму гарвыканкаму для наступнай перадачы рэлiгiйнаму аб’яднанню (15.01.1990)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 805. Воп.1. Спр. 723. Арк. 4А.
 88. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы на баланс Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці будынка і іншай маёмасці, якiя належалi Брэсцкаму абкаму КПБ (04.01.1992)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 1-П. Воп. 85. Спр. 283. Арк. 24.
 89. Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама аб перадачы Дзяржаўнаму архіву Брэсцкай вобласці архіўных фондаў, якія належалі Брэсцкаму абкаму КПБ (20.01.1992)
  Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці. Ф. 1-П. Воп. 85. Спр. 283. Арк. 25.
 90. Акт аб перадачы былога архіва Віцебскага абкама КПБ Дзяржаўнаму архіву Віцебскай вобласці (не раней за 31.01.1992)
  Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. Ф. 289. Воп. 5. Спр. 1. Арк. 1–2.
 91. Пастанаўленне Саўміна аб пераўтварэнні Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь у Камітэт па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь (05.10.1992)
 92. Палажэнне аб Беларускім дзяржаўным архіве (29.06.1993)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 3. Спр. 774. Арк. 51–58.
 93. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб пераўтварэнні Камітэта па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь (22.09.1994)
 94. Распараджэнне Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях Камітэта па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь (01.02.1995)
 95. Загад Камітэта па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь аб перадачы комплексу дакументаў былога Цэнтральнага архіва КПБ Беларускаму дзяржаўнаму архіву з рэарганізацый яго ў Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (12.06.1995)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 249. Воп. 5. Спр. 2387. Арк. 25–26.
 96. Загад начальніка аддзела па архівах і справаводстве Мінскага аблвыканкама аб прыёме дакументаў былога партыйнага архіва Мінскага абкама КПБ у Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці (30.05.1996)
  Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці. Ф. 342. Воп .1. Спр. 901. Арк. 27.
 97. Пастанаўленне Савета Міністраў аб зацвярджэнні Палажэння аб Дзяржаўным камітэце па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь (26.05.1997)
 98. Рашэнне Гродзенскага аблвыканкама «Аб аднаўленні сеткі раённых і гарадскіх архіваў па асабістым складзе ў 1996–2000 гадах» (16.02.1998)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 2. Спр. 223. Арк. 17.
 99. Загад аддзела па архівах і справаводстве Гродзенскага аблвыканкама «Аб перайменаванні дзяржаўных архіваў вобласці» (11.06.2001)
  Дзяржаўны архіў Гродзенскай вобласці. Ф. 393. Воп. 2. Спр. 304. Арк. 142.
 100. Пастанаўленне Савета Міністраў аб зацвярджэнні Палажэння аб дзяржаўнай установе «Нацыянальны цэнтр па архівах і справаводстве» (31.10.2001)
 101. Пастанаўленне Савета Міністраў аб назначэнні У.І. Адамушка старшынёй дзяржаўнай установы «Нацыянальны цэнтр па архівах і справаводстве»  (05.02.2002)
 102. Пастанаўленне Саўміна аб Камітэце па архівах і справаводстве пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь (05.02.2002)
 103. Ганаровая грамата Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у сувязі з 80-годдзем утварэння Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (03.05.2007)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 13. Спр. 12. Арк. 1 адв., 2.
 104. Прывітальны адрас Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у сувязі з 85-годдзем стварэння Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзем утварэння Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (24.05.2007)
  Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 250. Воп. 13. Спр. 13. Арк. 1.

Фотаздымкі

 1. Дэлегаты I Усебеларускай нарады архівістаў (12.05.1924)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-125779.
 2. Архівіст, гісторык, этнограф, пісьменнік М.В. Мялешка ў працоўным кабінеце (1927 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-143759.
 3. Удзельнікі 2-й нарады архіўных работнікаў БССР (24.12.1927)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 1-004868.
 4. У сховішчах Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці (1933–1938 гг.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. А21-012, А04-040.
 5. Супрацоўнікі Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі БССР за работай (май 1936 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A21-038.
 6. У сховішчах Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (1938 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. А21-003, А21-006.
 7. Выгляд зверху на архівасховішча Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (да 1941 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. А04-050.
 8. Галоўны фасад будынка Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці (1940-я)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-037.
 9. Адказныя кіраўнікі былых прыфрантавых аператыўных груп па аднаўленні архіўных органаў МУС БССР БССР (пасля 1944 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-003.
 10. Вернутыя з Рыгі дакументы Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі БССР, якія былі вывезены падчас вайны акупантамі (1945 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-005.
 11. Будынак Дзяржаўнага архіва Палескай вобласці (1946–1952 гг.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-060.
 12. У працоўным пакоі Дзяржаўнага архіва Палескай вобласці (1946–1952 гг.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-058.
 13. Слухачы курсаў кіруючых і навуковых супрацоўнікаў пры архіўным аддзеле УМУС Гродзенскай вобласці (1947 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 4-0002.
 14. У пакоі навукова-даведачнай бібліятэкі Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці (20.05.1948)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-022.
 15. Від на былы будынак Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, які быў разбураны нямецкімі акупантамі ў 1941–1944 гг. (24.05.1948)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-036.
 16. Начальнік аддзела Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці Гарабей і навуковы супрацоўнік Карпухова за работай (24.05.1948)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-068.
 17. Супрацоўнікі Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці аддзела паслярэвалюцыйных фондаў за работай (26.05.1948)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 4-0045.
 18. У кабінеце дырэктара Дзяржаўнага архіва Бабруйскай вобласці (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-033.
 19. У сховішчы Дзяржаўнага архіва Баранавіцкай вобласці (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-029.
 20. У агульным аддзеле Дзяржаўнага архіва Баранавіцкай вобласці (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-027.
 21. Т.Я. Кудрашоў, адказны аператыўнай групы па аднаўленні архіўных органаў Віцебскай вобласці (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-080.
 22. Ф.М. Круглоў, адказны аператыўнай групы па аднаўленні архіўных органаў Пінскай вобласці (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-100.
 23. Удзельнікі прыфрантавой аператыўнай групы Дзяржаўнага архіва Баранавіцкай вобласці Ф.А. Сягоднік і М.Д. Макейчык (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-087.
 24. Падрыхтаваныя да рээвакуацыі дакументы Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, якія былі вывезены нямецка-фашысцкімі захопнікамі з у Вільнюс (2-я пал. 1940-х)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-039-1, A04-039-2.
 25. Слухачы курсаў кіруючых і навуковых супрацоўнікаў пры архіўным Упраўленні МУС БССР (28.12.1949)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 4-0054.
 26. Будынак Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі БССР (кан. 1940-х – 1952 гг.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-004.
 27. Фасад будынка Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці (1950 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. А04-034.
 28. Супрацоўнікі Цэнтральнга дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР у Магілёве (1950-я)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-016.
 29. Месца для курэння каля Центральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР у Магілёве (1950-я)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-015.
 30. Пасяджэнне навуковага савета Центральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР у Магілёве (1950-я)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-013.
 31. Супрацоўнікі архіўнага аддзела УМУС і Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці (1950-я)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A04-020.
 32. Экспертная камісія Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі БССР (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-015.
 33. Будынак Дзяржаўнага архіва Віцебскай (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў.A27-041.
 34. У рабочым пакоі аріхўнага аддзела УМУС Віцебскай вобласці. (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-044.
 35. Будынак Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-047.
 36. У рабочым кабінеце Дзяржаўнага архіва Гродзенскай вобласці (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-048.
 37. Будынак Дзяржаўнага архіва Баранавіцкай вобласці (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-022.
 38. Будынак Дзяржаўнага архіва Бабруйскай вобласці (1952 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. A27-029.
 39. Начальнік Архіўнага ўпраўлення пры МУС БССР А.І. Азараў і дырэктар Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР В.А. Ільічова ў перапынку паміж пасяджэннямі 3-го Міжнароднага кангрэса архівістаў, які праходзіў у Фларэнцыі (1956 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 1-004863.
 40. Старэйшы навуковы супрацоўнік кінааддзела Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў Г.Ф. Дабужская за праверкай тэхнічнага стану фондаў (1957 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 1-004866.
 41. Дырэктар Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР І.С. Лукельеў за праслухоўваннем магнітафоннага запісу (1958 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 1-005168.
 42. Супрацоўнікі Полацкага гарадскога дзяржаўнага архіва (1958 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-061818.
 43. Супрацоўнікі Архіўнага ўпраўлення МУС БССР (1958 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 4-0201.
 44. Уваход у сховішча Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР у Мінску (1961 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-061216.
 45. Адказны захавальнік фондаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці В.П. Міхалёва за работай у сховішчы (1961 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-061220.
 46. Будынак Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці (01.08.1963) Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-033378.
 47. Заг. чытальнай залай Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі БССР Л.І. Разанава выдае дакументы аспіранту Інстытута гісторыі Аакадэміі навук БССР В.С. Таўстому (25.09.1963)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-051963.
 48. Намеснік дырэктара Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР Ю.А. Капіца і малодшы навуковы супрацоўнік С.М. Патапава праглядаюць хранікальну кінаплёнку аб першых гадах савецкай улады ў Беларусі (25.10.1966)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-061186.
 49. Супрацоўнікі Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці на камуністычным суботніку (1972 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-082408.
 50. Будынак Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР у Мінску (1974 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-092998.
 51. Начальнік Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР У.В. Лашкевіч (1975 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-098432.
 52. Супрацоўніцы філіяла Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці ў Мазыры В. Аброськіна і Г. Гітэльман за работай у архівасховішчы (1977 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-107071.
 53. Будынак Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР у Дзяржынску (1986 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-124223.
 54. Начальнік Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР У.В. Лашкевіч і дырэктар Цэнтральнага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў БССР С.І. Мурмыла пераразаюць чырвоную стужку падчас урачыстага адкрыцця новага будынка архіва ў Дзяржынску (20.02.1987)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-125146.
 55. Дырэктар філіяла Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці ў Мазыры І.П. Мельнікаў і нам. начальніка Галоўнага архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР Э.М. Савіцкі пераразаюць стужку падчас урачыстага адкрыцця філіяла (10.10.1990)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-130372.
 56. Агульны выгляд новага будынка філіяла Дзяржаўнага архіва Гомельскай вобласці ў Мазыры (10.10.1990)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. 0-130374.

Відэа

 1. Канферэнцыя «Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія» (01.12.1993)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. VM00002-1.
 2. Нарада кіраўнікоў архіваў СНД у Камітэце па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь (люты 1997 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. VM00019.
 3. Архівыаб праблеме захаванасці нацыянальных набыткаў у архівах СНД. Сюжэт МТРК «Мір» (2006 г.)
  Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў. VD00037-2.